KRISTALNA NPK ĐUBRIVA

Serija vodotopivih mineralnih đubriva, prilagođena različitim fenofazama biljaka, od ukorenjavanja do pigmentacije i sazrevanja plodova. Đubriva su formulisana od sirovina visoke čistoće, što obezbeđuje brzo i lako rastvaranje. Pored osnovnih NPK elemenata, đubriva su formulisana i sa mikroelementima od kojih su svi katjoni helatizirani u obliku EDTA, odnosno (Fe) DTPA kompleksa. Namenjena su za potpunu ishranu biljaka hranljivim rastvorom ili dopunsku folijarnu primenu. Pri fertigacionoj primeni, radna koncentracija je do 0,1% (1 kg na 1000 litara vode) dok se u folijarnoj primeni koncentracije kreću od 0,1 – 0,5% (100 – 500 grama na 100 litara vode).

Maksimalna rastvorljivost đubriva u vodi: 200 g/kg

ENERGY ROOT 5-55-10

ENERGY BALANCE 20-10-20

ENERGY ACTIVE 15-5-33

ENERGY FINISH 0-10-45

ENERGY COMPLETE A 14-7-15+14CaO+ME

ENERGY COMPLETE 10-5-20+8CaO+2MgO+ME

KRISTAL START 10-45-10+ME

KRISTAL 20-20-20+ME

KRISTAL NITRO 25-5-10+2MgO+ME

KRISTAL FINALE 5-10-45+ME

KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME

KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME

KRISTAL PEPPER 11-7-33+4MgO+ME

KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME

KRISTAL BLUEBERRY 1 20-5-10+ME

KRISTAL BLUEBERRY 2 10-5-20+ME