KRISTALNA NPK ĐUBRIVA

Serija vodotopivih mineralnih đubriva, prilagođena različitim fenofazama biljaka, od ukorenjavanja pa sve do pigmentacije i sazrevanja plodova. Đubriva su formulisana od sirovina visoke čistoće, što obezbeđuje brzo i lako rastvaranje.
Pored osnovnih NPK elemenata đubriva su formulisana i sa mikroelementima od kojih su svi katjoni helatizirani u obliku EDTA, odnosno (Fe) DTPA kompleksa.
Namenjena su za potpunu ishranu biljaka hranljivim rastvorom ili dopunsku folijarnu primenu. Pri fertigacionoj primeni, radna koncentracija je do 0,1% (1 kg na 1000 litara vode) dok se u folijarnoj primeni koncentracije kreću od 0,3 – 0,5% (300 – 500 grama na 100 litara vode).

FITOFERT ENERGY ROOT 5-55-10 AFP

FITOFERT ENERGY BALANCE 20-10-20 AFP

FITOFERT ENERGY ACTIVE 15-5-33

FITOFERT ENERGY FINISH 0-10-45 AFP

FITOFERT ENERGY COMPLETE A 14-7-15+14CaO+ME

FITOFERT ENERGY COMPLETE 10-5-20+8CaO+2MgO+ME

FITOFERT KRISTAL START 10-45-10+ME

FITOFERT KRISTAL 20-20-20+ME

FITOFERT KRISTAL NITRO 25-5-10+2MgO+ME

FITOFERT KRISTAL FINALE 5-10-45+ME

FITOFERT KRISTAL TOMATO

FITOFERT KRISTAL MELON

FITOFERT KRISTAL PEPPER

FITOFERT KRISTAL BERRY

FITOFERT KRISTAL UNIVERZAL

FITOFERT KRISTAL BLUEBERRY 1

FITOFERT KRISTAL BLUEBERRY 2

FITOFERT KRISTAL MKP 0-52-34

FITOFERT KRISTAL Mg-SUL 30

FITOFERT KRISTAL K-NIT 13-0-46

FITOFERT KRISTAL N-FOS 12-61-0

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 15-0-0+25,5 CaO

FITOFERT KRISTAL K-SUL 0-0-50