• Povećan sadržaj kalijuma.
• Odnos amonijačnog i nitratnog azota 3:1
• Primenjuje se u drugom delu vegetacionog perioda, od precvetavanja pa sve do završetka berbe borovnice
• Doprinosi kvalitetnijem nalivanju bobica i pigmentaciji, kao i povećanju sadržaja suve materije u plodovima
• Pogodna rezidualna kiselost đubriva za zasade borovnice

Preuzmite

Preuzmite