BIOSTIMULATORI

Paleta univerzalnih biostimulativnih đubriva i biostimulatora specijalizovanih za određene ratarske kulture.
Univerzalna biostimulativna đubriva formulisana su od komponenata prirodnog porekla i organskih kiselina. Preporučuje se upotreba proizvoda iz ove palete usled nastalih stresnih uslova za gajene kulture, izazvanih čestim i obilnim padavinama, temperaturnim inverzijama i ostalim nepovoljnim uslovima. Pored toga, proizvode je potrebno koristiti kao stimulatore otpornosti biljaka na stresne uslove, odnosno preventivno.
Tečna, biostimulativna đubriva, specijalizovana za određene ratarske kulture. Formulisana od mikroelemenata koji su važni za određenu grupu useva, kao i od bioaktivnih komponenata koje stimulativno utiču na različite fiziološke procese i pojačavaju otpornost biljaka na stresne uslove.

FITOFERT SPEED-C

FITOFERT SPEED-G

FITOFERT SPEED-S

FITOFERT SPEED CANOLA

FITOFERT AMINOMAX 80

FITOFERT AMINOFLEX

FITOFERT BIOFLEX-L

FITOFERT BIOFLEX-P