• Namensko đubrivo za jagodičasto i ostalo voće
• Formulacija koja u potpunosti pruža optimalne količine hranljivih elemenata tokom većeg dela vegetacionog perioda

Preuzmite

Preuzmite