Đubrivo za brzo sazrevanje

NPK formulacija sa visokim sadržajem sulfatnog kalijuma, uz dodatak helatnih mikroelemenata. Stimuliše sazrevanje i pigmentaciju plodova. Fertigaciono se primenjuje predpočetak pigmenatcije plodova. Folijarno se primenjuje kada je neophodna dopunska primena kalijuma. Najfrekventnija primena kod ishrane luka i kupusnjača, zbog prisustva sulfata.

Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%, fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Preuzmite

Preuzmite