• NPK formulacija sa visokim sadržajem sulfatnog kalijuma, uz dodatak helatnih mikroelemenata
• Stimuliše sazrevanje i pigmentaciju plodova
• Fertigaciono se primenjuje pred početak pigmenatcije plodova
• Folijarno se primenjuje kada je neophodna dopunska primena kalijuma
• Najfrekventnija primena kod ishrane luka i kupusnjača, zbog prisustva sulfata

Preuzmite

Preuzmite