• Savršena NPK formula za zasade paprike, uz dodatak magnezijuma i mikroelemenata
• Pruža optimalnu ishranu paprike u svim fenofazama njenog razvića, od ukorenjavanja do kraja berbe

Preuzmite

Preuzmite