JAGODA

U osnovnom đubrenju pre sadnje, u zemljište uneti kompleksno đubrivo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME u količini od 250 kg/ha, kao i peletirani stajnjak FERTIPLUS 4-3-3 u količini od 350 kg po hektaru. Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana.

Za više informacija o proizvodnji jagoda posetite stranicu Proizvodnja jagoda.