MIKROELEMENTARNA ĐUBRIVA

ĐUBRIVA NA BAZI BORA

Paleta đubriva na bazi pojedinačnih mikroelemenata i grupe mikroelemenata, neophodnih za normalno funkcionisanje enzimskih I metaboličkih procesa u biljkama. Preporučuje se primena proizvoda iz ove palate usled nedostataka nekih od mikroelemenata, kao i preventivno u zavisnosti od potreba gajenih kultura.

Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama u važnim procesima kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima koje se ogledaju u vidu smanjenog stepena oplodnje, truljenja korena korenastih useva, neujednačenih plodova i slabe asimilacije šećera. Đubriva na bazi bora se primenjuju u voćarskim zasadima, usevima povrća kao i pojedinim ratarskim usevima (šećerna repa, soja, suncokret). Količine primene zavise od vrste gajene kulture, doba primene kao i stanja i kvaliteta zemljišta. Za svaku od gajenih kultura preporučene količine su date u tabelama primene.

Uopštena preporuka za ovu vrstu proizvoda je sledeća:
U zasadima voća predviđena su dva tretmana: Prvo tretiranje izvesti pre cvetanja zasada, kako bi se stimulisao rast polenovih prašnika i podstakla oplodnja.
Drugi tretman obaviti nakon berbe, kako bi zasadi voća akumulirali bor u stablu, što biljke čini otpornijim na zimske uslove.
U zasadima povrća, tretman obaviti pre cvetanja.
U ratarskim usevima, tretirati useve osetljive na nedostatak bora (soja, suncokret, repica i šećerna repa). Tretmane obavljati zajedno sa sredstvima za zaštitu i ishranu bilja.

FITOFERT BOR MAX 20

FITOFERT BOR-AMIN 150

FITOFERT FERRO MAX 11

FITOFERT FERRO CHELL 6

FITOFERT MANGAN ORGANO 12

FITOFERT CINK ORGANO 14

FITOFERT COMBIVIT 20

FITOFERT COMBIVIT COMPLEX 14

FITOFERT AMINO COOPER 8