MIKROELEMENTARNA ĐUBRIVA

Mineralni elementi, kao soli, a još češće kao joni, nalaze se u svakoj ćeliji. Oni su gradivni sastojci mnogih organskih jedinjenja i funkcionalni faktori biohemijskih reakcija. Prisustvo ili odsustvo nekog elementa u njima može da ima razne neželjene posledice i iz tog razloga su svi elementi esencijalni, tj. podjednako važni za potpun životni ciklus.

Stoga je linija mikroelementarnih đubriva kreirana da upotpuni sve deficite koji mogu nastati u biljkama usled nedostataka pojedinačnih ili grupe hranljivih elemenata.

BORMAX 20

BOR-AMIN 150

FERRO MAX 11

FERRO CHELL 6

MANGAN ORGANO 12

CINK ORGANO 14

AMINO COPPER 8

COMBIVIT COMPLEX 14