ĐUBRIVA NA BAZI KALCIJUMA I MAGNEZIJUMA

Kalcijum je esencijalni hranljivi element i igra važnu ulogu u sledećim fiziološkim procesima: razvoj i rast ćelija, izgradnja i jačanje ćelijskog zida, metabolički procesi i aktivacija usvajanja drugih hranljivih elemenata, enzimsko-hormonalni procesi.

Reguliše funkciju stoma i utiče na ublažavanje temperaturnog stresa. Indukuje otpornost biljaka na patogene. Količina usvojenog kalcijuma kod povrća i voća utiče kako na prinos, tako još više na kvalitet, trajnost i transportabilnost plodova.
Pojedine biljne vrste su jako osetljive na nedostatak kalcijuma, koji se manifestuje određenim simptomima deficita na plodovima, čime se drastično smanjuje njihov kvalitet a posledično i cena.

Zato je neophodan pravovremeni tretman useva i zasada nekim od formulacija đubriva na bazi kalcijuma.

CALCIUM ORGANO 30

CAL-AMINO 15

MAGNI-CAL B

CA-APPLE

MG-MAX