• Naglašen sadržaj azota pri čemu je odnos amonijačnog i nitratnog oblika 3:1
• Nizak sadržaj fosfora
• Primenjuje se kontinuirano, u prvom delu vegetacionog perioda borovnice, do faze precvetavanja
• Pogodna rezidualna kiselost đubriva za zasade borovnice

Preuzmite

Preuzmite