• NPK formulacija sa visokim sadržajem azota (nitratni i amonijačni), uz dodatak magnezijuma i mikroelemenata
• Stimuliše rast i razvoj vegetativne mase biljaka

Preuzmite

Preuzmite