• Izbalansiran odnos NPK elemenata, uz dodatak mikroelemenata
• Stimuliše rast vegetativne mase
• Univerzalno đubrivo za fertigaciju i folijarno prihranjivanje biljaka

Preuzmite

Preuzmite