Univerzalno kristalno đubrivo

FITOFERT KRISTAL 20:20:20+ME je uravnotežena formulacija NPK đubriva. Primjenjuje se u fertigaciji nakon upotrebe početnih đubriva za stimulaciju formiranja cvjetnog pupoljka kao i vegetativnog rasta. U folijarnoj ishrani, to je univerzalni proizvod za tretman brojnih biljnih kultura.

Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%, fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Preuzmite

Preuzmite

Preuzmite