Đubrivo za ukorenjavanje

FitoFert Kristal 10-45-10 +ME је đubrivo sa visokim sadržajem fosfora, predviđeno za brzo i ravnomerno ukorenjavanje. Visoka koncentracija fosfora stimuliše pravilan razvoj korenovog sistema i inicira formiranje generativnih organa biljaka.

Pakovanja: 10 kg
Primena: folijarno konc. 0,3 – 0,5%, fertigac. konc. do 0,1%

Preuzmite

Preuzmite