BOROVNICA, ARONIJA
I RIBIZLA

Pre početka vegetacije primeniti osnovno granulisano đubrivo, u količini od 30 do 40 g/sadnici.

Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju tretmana. Pre svake upotrebe proizvoda pH GREEN izvršiti kontrolu pH zemljišta, i na osnovu rezultata korigovati količinu ovog proizvoda.

Za više informacija o tehnologiji proizvodnje borovnice posetite stranicu Tehnologija proizvodnje borovnice.