PROGRAM PRIHRANE VOĆA

Usled visokih prinosa zasadi voća zahtevaju pravovremeno i konstantno prihranjivanje adekvatnim đubrivima. Klasična zemljišna đubriva imaju vodeću ulogu u osnovnoj prihrani, ali dopunska prihrana predstavlja neizbežan faktor za pravilan rast biljke i razvoj ploda. Dopunskom prihranom, bilo folijarnom ili fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka u svakoj fenofazi kao i otkloniti deficite makro, mikro ili sekundarnih elemenata.

Široka lepeza FitoFert preparata omogućuje da na pravi način prihranite zasade adekvatnim đubrivom. Ono što izdvaja FitoFert preparate od ostalih je to da mi ne nudimo jedno univerzalno sredstvo već širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti.

Pozitivni efekti najčešće se ogledaju u jačanju i podizanju vitalnosti biljke, razvijanju otpornosti prema različitim oblicima stresa (temperaturni, pesticidni), podizanju prinosa, kvaliteta i marketabilnosti ploda.
Takođe, prednosti primene FitoFert proizvoda se ogleda u povećanju transportabilnosti i veka trajanja ploda, kao i u eliminaciji bolesti nastalih usled fizioloških nedostataka.

Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifičnim nutrijentima. Folijarnu prihranu koristiti uvek prilikom tretiranja sredstvima za zaštitu bilja, pri čemu je jako bitno ispoštovati odgovarajuće feno faze.