PAPRIKA

U osnovnom đubrenju u zemljište uneti kompleksno đubrivo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME u količini od 500 kg/ha, kao i peletirani stajnjak FERTIPLUS 4-3-3 u količini od 800-1000 kg po hektaru.
Navedene količine fertigacionih đubriva date su po nedeljnim tretmanima. Ukoliko se zasad tretira više puta nedeljno, predviđenu količinu đubriva podeliti ravnomerno broju zalivnih tretmana.

Za više informacija o proizvodnji paprike u zaštićenom prostoru posetite stranicu Proizvodnja paprike u zaštićenom prostoru.