KRISTALNA GNOJILA

Serija vodotopnih mineralnih gnojil prilagojena različnim fenofazam rastlin od rasti korenin do obarvanja in zorenja plodov. Gnojila so izdelana iz osnovnih surovin visoke čistoče, ki omogočajo hitro in enostavno raztapljanje.
Poleg osnovnih NPK elementov so gnojila sestavljena še iz mikroelementov od katerih so vsi kationi kelatizirani v obliki EDTA ali (Fe) DTPA kompleksa.
Namenjena so kot hranila za osnovno gnojenje rastlin ali za dopolnilno foliarno uporabo. Pri uporabi za namakanje je delovna koncentracija do 0,1% (1 kg na 1000 litrov vode), pri foliarni uporabi pa so koncentracije od 0,3 – 0,5% (300 – 500 g na 100 litrov vode).

FITOFERT KRISTAL 10:40:10 +ME

FITOFERT KRISTAL 20:20:20+ME

FITOFERT KRISTAL 24:6:10+ME

FITOFERT KRISTAL 4:10:40+3MgO+ME

FITOFERT KRISTAL TOMATO

FITOFERT KRISTAL MELON

FITOFERT KRISTAL PEPPER

FITOFERT KRISTAL BERRY

FITOFERT KRISTAL K-NIT 13-0-46

FITOFERT KRISTAL Mg-SUL 30

FITOFERT KRISTAL MKP 0-52-34

FITOFERT KRISTAL N-FOS 12-61-0

FITOFERT KRISTAL Ca-NIT 15-0-0+25,5 CaO

FITOFERT KRISTAL K-SUL 0-0-50