• Namenska NPK formulacija sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata
• Namenjen za gajenje paradajza i ostalog povrća
• Koristi se u svim fenofazama razvića u varijabilnoj količini primene, zavisno od uslova na terenu

Preuzmite

Preuzmite