TEČNA NPK ĐUBRIVA

Tečna NPK đubriva su rastvori brižljivo odabranih organo-mineralnih komponenti, neophodnih u ishrani biljaka, koji se odlikuju visokim stepenom disperzije i postojanosti. Imaju mogućnost jednostavne primene, a u sebi sadrže pored makro i mikro elemenata i brojne biostimulativne komponente. Mogu se koristiti kako u folijarnim, tako i u fertirigacionim tretmanima.

FITOFERT HUMISTART 4:12:5

FITOFERT HUMISUPER PLUS

FITOFERT LIQUID 12:4:6

FITOFERT QUATRO

FITOFERT K-COMPLEX 20