• Visok sadržaj lako usvojivog kalijuma
• Poseduje biostimulativnu ulogu kojadodatno podstiče razvoj biljaka
• Koristi se u većem deluvegetacionog perioda
• Obezbeđuje ranostasnost
• Produžava period eksploatacije biljaka

Preuzmite

Preuzmite