PROGRAM PRIHRANE POVRĆA

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro (N, P, K), sekundarnim (Ca, Mg, S) i mikro (Fe, B, Cu, Mn) elementima. Te količine
ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već se moraju dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

FitoFert đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim fenofazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se prvenstveno koriste za fertigacionu prihranu, ali se primenjuju i folijarnim putem u kombinaciji sa mikro i sekundarno- elementarnim đubrivima. U nastavku ćemo dati naše preporuke za uzgoj različitih vrsta povrća.

Proizvodnja rasada – za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja, i u tom vremenskom periodu biljka ima male potrebe za hranljivim elementima, a sve ono što joj je potrebno za pravilno razviće nakon nicanja do formiranja drugog pravog lista nalazi se u hranljivim supstratima za setvu. Za setvu se preporučuje Kekkila profesionalni supstrat specijalizovan za setvu, granulacije 0-5 mm sa 60% crnog i 40% belog treseta u sebi, sa izbalansiranim pH vrednostima i količinom hrane dovoljne za početne faze razvića biljke ili malo krupniji Kekkila TSM 2, granulacije 0-15 mm. Tri nedelje nakon setve, većinu povrtarskih biljaka je potrebno prepikirati u neki iz linije Kekkila profesionalnih supstrata kao što su TSM 1, TSM 2, OPM 015, OPM 525, SMP 525 koji pružaju potrebne količine neophodnih hraniva u pomenutoj fazi razvijanja.
Usled čestog zalivanja nekvalitetnom vodom prilikom proizvodnje rasada povrća dolazi do intenzivnog ispiranja hranljivih elemenata iz supstrata u kome se biljka ukorenjava, i zato je potrebno da se u toku proizvodnje rasada povrća primenjuje program prihrane bilja kroz zalivanje i folijarnu prihranu.