SEKUNDARNO-MIKRO ELEMENTARNA ĐUBRIVA

Sekundarno-mikro elementarna đubriva

FitoFert biostimulativna specijalizovana*** đubriva su namenski opredeljeni proizvodi koji služe za rekultivaciju ruiniranih ili za održavanje zemljišta dobrih fizičko-hemijskih osobina, kao i za direktnu primenu na biljkama u stresnim uslovima. Za sve informacije prilikom rastvaranja specijalizovanih đubriva možete kontaktirati našu stručnu službu ili laboratoriju preduzeća Fertico d.o.o. Tel. +381 564 443.

Proizvodi

FITOFERT MAGNI-CAL B

FITOFERT MG MAX

FITOFERT BOR MAX 20

FITOFERT CALCIUM ORGANO 30

Za čvrstinu plodova

FITOFERT CAL-AMINO 15

FITOFERT CA-APPLE 20

Protiv gorkih pega

FITOFERT BOR-AMIN 150

FITOFERT FERRO MAX 11

Za hlorofil

FITOFERT FERRO CHELL 6

Za hlorofil

FITOFERT MANGAN ORGANO 12

Za enzimske funkcije