Za oplodnju i digestiju

Vodotopivi prah na bazi bora (B). Sadrži 20% bora u obliku lako usvojivog boratnog anjona (dinatrijum oktaborat tetrahidrat). Namenjeno pre svega za folijarne tretmane.

Sadržaj B u proizvodu: 200 g/kg

Pakovanja: 200 g, 1 kg i 5 kg
Primena:folijarno od 1 do 3 kg/ha.

Preuzmite

Preuzmite