• Vodotopivi prah na bazi bora (B).
• Sadrži 20% bora u obliku lako usvojivog boratnog anjona (dinatrijum oktaborat tetrahidrat).
• Namenjeno pre svega za folijarne tretmane.
• Primena: folijarno od 1 do 3 kg/ha

Sadržaj B u proizvodu: 200 g/kg

Preuzmite

Preuzmite