• Tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i aminokiselina
• Namenjeno za voćarske i povrtarske zasade nakon obrazovanja ploda pa sve do pojave pigmentacije plodova
• Idealno bi bilo tretmane obaviti na temperaturama vazduha do 25 stepeni
• Primena: voćarstvo 3 do 5 l/h

Sadržaj CaO u proizvodu: 210 g/l

Preuzmite

Preuzmite