Tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i aminokiselina. Namenjeno za voćarske i povrtarske zasade nakon obrazovanja ploda pa sve do pojave pigmentacije plodova. Idealno bi bilo tretmane obaviti na temperaturama vazduha do 25 stepeni

Sadržaj CaO u proizvodu: 210 g/l

Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit
Primena: voćarstvo 3 do 5 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0.5%

Preuzmite

Preuzmite