Za hlorofil

Praškasto đubrivo na bazi gvožđa u obliku EDDHA helatnog kompleksa. Namenjen za fertigacionu primenu. Jako dobro deluje i usvaja se u širokom pH opsegu (pH vrednost od 3 do 10). Reaguje jako dobro čak i na karbonatnim zemljištima.

Sadržaj Fe u proizvodu: 60 g/kg

Pakovanja: 200g, 1 kg i 5 kg.
Primena: fertigaciono od 2 do 10 kg/ha.

Preuzmite

Preuzmite