• Praškasto đubrivo na bazi gvožđa u obliku EDDHA helatnog kompleksa
• Namenjen za fertigacionu primenu
• Jako dobro deluje i usvaja se u širokom pH opsegu (pH vrednost od 3 do 10)
• Reaguje jako dobro čak i na karbonatnim zemljištima
• Primena: fertigaciono od 2 do 10 kg/ha

Sadržaj Fe u proizvodu: 60 g/kg

Preuzmite

Preuzmite