Za čvrstinu plodova

Vodotopivi prah na bazi organski vezanog kalcijuma. Niska EC vrednost. Koristi se pred berbu i/ili u toku berbe. Održava optimalnu trvdoću i transportabilnost plodova. Kompatibilan za mešanje.

Sadržaj organski vezanog CaO: 300 g/kg

Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit
Primena:u voćarstvu od 2 do 4 kg/ha,
u povrtarstvu od 0.2 % do 0.5 %

Preuzmite

Preuzmite