• Vodotopivi prah na bazi organski vezanog kalcijuma
• Niska EC vrednost
• Koristi se pred berbu i/ili u toku berbe
• Održava optimalnu trvdoću i transportabilnost plodova
• Kompatibilan za mešanje
• Primena: u voćarstvu od 2 do 4 kg/ha, u povrtarstvu od 0.2 % do 0.5 %

Sadržaj organski vezanog CaO: 300 g/kg

Preuzmite

Preuzmite