• Praškasto đubrivo na bazi gvožđa u obliku DTPA helatnog kompleksa
• Idealan za primenu preko sistema kap po kap na kiselim, blago kiselim i neutralnim zemljištima
• Folijarno se primenjuje, kao dopunska ishrana, na svim tipovima zemljišta, od kiselih do baznih
• Primena: folijarno od 0.1% do 0.3 %, fertigaciono od 3 do 5 kg/ha

Sadržaj Fe u proizvodu: 110 g/kg

Preuzmite

Preuzmite