Tečno đubrivo na bazi bora, u obliku etanol-aminskog bora.
Pogodan za folijarne tretmane.

Pakovanja: 250 ml, 1 lit i 5 lit
Primena: od 1 do 2 l/ha.

Preuzmite

Preuzmite