• Tečno folijarno kalcijumovo đubrivo
• Na bazi kalcijum – hlorida
• Namenjeno za dopunsku ishranu zasada jabuka i krušaka u fazi pigmentacije plodova
• Primena: 3 – 5 l/ha

Sadržaj CaO u proizvodu: 236 g/l

Preuzmite

Preuzmite