• Vodotopivi prah na bazi helatno vezanog magnezijuma (Mg)
• Lakše je usvojiv od svih drugih oblika magnezijuma
• Utiče na bržu sintezu hlorofila
• Brz efekat na tretiranim biljkama
• Primena: Folijarno od 0.1 % do 0.3 % fertigaciono 3-5 kg/ha.

Sadržaj organski vezanog MgO: 70 g/kg

Preuzmite

Preuzmite