• Praškasto đubrivo na bazi mangana (Mn) u obliku EDTA helatnog kompleksa
• Sprečava nekrozu vršnog dela lišća koja može nastati usled nedostatka ovog mikroelementa u zemljištu
• Preporuka je da se koristi preventivno na alkalnim zemljištima (na pH vrednostima višim od 7)
• Primena: folijarno od 0.1% do o.2%, fertigaciono od 2 do 10 kg/ha

Sadržaj Mn u proizvodu: 120 g/kg

Preuzmite

Preuzmite