• Tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i magnezijuma, uz prateći sadržaj bora
• Idealan za primenu u voću i povrću, od početka pa do sredine vegetacije
• Lako usvojiv oblik kalcijuma, preporučljiv za primenu u početnim stadijumima formiranja i nalivanja plodova
• Prisustvo bora pospešuje usvajanje kalcijuma i pomaže biljci u periodu oplodnje
• Eliminiše pojavu simptoma deficita magnezijuma kod biljaka
• Primena: voćarstvo 3-5 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0-5 %

Sadržaj CaO u proizvodu: 205,5 g/l

Preuzmite

Preuzmite