Za kvalitet plodova

Tečno folijarno đubrivo na bazi kalcijuma i magnezijuma, uz prateći sadržaj bora. Idealan za primenu u voću i povrću, od početka pa do sredine vegetacije. Lako usvojiv oblik kalcijuma, preporučljiv za primenu u početnim stadijumima formiranja i nalivanja plodova.Prisustvo bora pospešuje usvajanje kalcijuma i pomaže biljci u
periodu oplodnje. Eliminiše pojavu simptoma deficita magnezijuma kod biljaka

Sadržaj CaO u proizvodu: 205,5 g/l

Pakovanja: 250ml, 1l, 5l, 10l.
Primena:voćarstvo 3-5 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0-5 %

Preuzmite

Preuzmite