• Tečno đubrivo na bazi bakra (Cu), u obliku organskih molekula (heptoglukonati, lignosulfonati i EDTA)
• Eliminiše simptome deficita bakra na biljkama
• Ubrzava metabolizam gajenih biljaka
• Povećava otpornost biljaka na patogene gljive i bakterije
• Primena: folijarno od 0.1% do 0.2% i fertigaciono od 3 do 5 l/ha

Sadržaj Cu u proizvodu: 26,2 g/l

Preuzmite

Preuzmite