Praškasto đubrivo na bazi mikroelemenata u obliku DTPA i EDTA helatnih kompleksa. Sadrži gvožđe, cink, mangan, bakar, bor i molibden

Prilagodljiv svim tipovima zemljišta

Pakovanja: 200g i 1kg.
Primena:folijarno od 0.1% do 0.5%, fertigaciono od 2 kg/ha do 5 kg/ha.

Preuzmite

Preuzmite