• Praškasto đubrivo na bazi mikroelemenata u obliku DTPA i EDTA helatnih kompleksa
• Sadrži gvožđe, cink, mangan, bakar, bor i molibden
• Primenjuje se folijarno i fertigaciono
• Prilagodljiv svim tipovima zemljišta
• Primena: folijarno od 0.1% do 0.5%, fertigaciono od 2 kg/ha do 5 kg/ha.

Preuzmite

Preuzmite