• Praškasto đubrivo na bazi cinka (Zn) u EDTA helatnom kompleksu.
• Doprinosi bržem metabolizmu azota u biljci.
• Rešava simptome nedostatka cinka kod gajenih biljaka.
• Preporuka je da se koristi preventivno na alkalnim zemljištima (pri pH vrednostima višim od 7).
• Primena: folijarno od 0.1% do 0.2%, fertigaciono od 2 do 10 kg/ha.

Sadržaj Zn u proizvodu: 140 g/kg

Preuzmite

Preuzmite