BIOSTIMULATIVNA ĐUBRIVA

Biostimulativna Đubriva

FitoFert biostimulativna specijalizovana*** đubriva su namenski opredeljeni proizvodi koji služe za rekultivaciju ruiniranih ili za održavanje zemljišta dobrih fizičko-hemijskih osobina, kao i za direktnu primenu na biljkama u stresnim uslovima. Za sve informacije prilikom rastvaranja specijalizovanih đubriva možete kontaktirati našu stručnu službu ili laboratoriju preduzeća Fertico d.o.o. Tel. +381 564 443.

Proizvodi

HUMISTART

Za razvoj korenovog sistema

HUMISUPER PLUS

AMINOFLEX 25

Biostimulator