• Praškasto biostimulativno đubrivo visoke efikasnosti
• Brzo vidljivi efekti na gajenim biljkama.
• Stimuliše vegetativni porast, deobu meristemskih ćelija, kvalitetnije formiranje i nalivanje plodova
• Doprinosi zdravijim i prinosnijim usevima
• Primenjuje se tokom celokupnog vegetacionog perioda
• Primena: Fertigaciono 1-3 kg/ha

Sadržaj ekstrakta algi: 850 g/kg

Preuzmite

Preuzmite