Univerzalni Biostimulator

Praškasto biostimulativno đubrivo visoke efikasnosti. Brzo vidljivi efekti na gajenim biljkama. Stimuliše vegetativni porast, deobu meristemskih ćelija, kvalitetnije formiranje i nalivanje plodova. Doprinosi zdravijim i prinosnijim usevima. Primenjuje se tokom celokupnog vegetacionog perioda.

Sadržaj ekstrakta algi: 850 g/kg

Pakovanja: 200 g i 1kg.
Primena: Fertigaciono 1-3 kg/ha

Preuzmite

Preuzmite