Univerzalni Biostimulator

Tečno biostimulativno đubrivo visokog stepena efikasnosti. Formulisano na bazi algi (25%).Brzo vidljivi efekti na gajenim biljkama. Stimuliše vegetativni porast, deobu
meristemskih ćelija, kvalitetnije formiranje i nalivanje plodova. Doprinosi zdravijim i prinosnijim usevima. Primenjuje se tokom celokupnog
vegetacionog perioda

Sadržaj ekstrakta algi: 295 g/l

Pakovanja: 250 ml, 1 lit, 5 lit.
Primena: Folijarno u koncentraciji od0.3 % do 1 % (voćarstvo 2-4 l/ha, ratarstvo 1 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0.5%).

Preuzmite

Preuzmite