• Tečno biostimulativno đubrivo visokog stepena efikasnosti
• Formulisano na bazi algi (25%)
• Brzo vidljivi efekti na gajenim biljkama
• Stimuliše vegetativni porast, deobu meristemskih ćelija, kvalitetnije formiranje i nalivanje plodova
• Doprinosi zdravijim i prinosnijim usevima
• Primenjuje se tokom celokupnog vegetacionog perioda
• Primena: Folijarno u koncentraciji od 0.3 % do 1 % (voćarstvo 2-4 l/ha, ratarstvo 1 l/ha, povrtarstvo 0.3 do 0.5%)

Sadržaj ekstrakta algi: 295 g/l

Preuzmite

Preuzmite