• Tečno biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih aminokiselina biljnog porekla
• Stimulativno deluje na rast i razvoj biljaka, naročito u uslovima stresa (hladnoća, visoka temperatura, grad, fitotoksija… )
• Doprinosi kvalitetnijoj izgradnji ćelijskog zida, sintezi hlorofila, oplodnji i  drugim enzimskim procesima
• Primena: folijarno u koncentraciji od 0.1 do 0.5 % (voćarstvo 2-3 l/ha, ratarstvo 1-2 l/ha, povrtarstvo 0.1-0.3%)

Sadržaj aminokiselina: 275 g/l

Preuzmite

Preuzmite