Univerzalni Biostimulator

Tečno biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih aminokiselina biljnog porekla. Stimulativno deluje na rast i razvoj biljaka, naročito u uslovima stresa (hladnoća, visoka temperatura, grad, fitotoksija… )

Doprinosi kvalitetnijoj izgradnji ćelijskog zida, sintezi hlorofila, oplodnji i drugim
enzimskim procesima

Sadržaj aminokiselina: 275 g/l

Pakovanja: 250 ml, 1 lit, 5 lit i 10 lit.
Primena:
folijarno u koncentraciji od 0.1 do 0.5 % (voćarstvo 2-3 l/ha, ratarstvo 1-2 l/ha, povrtarstvo 0.1-0.3%)

Preuzmite

Preuzmite