• Biostimulativno praškasto đubrivo na bazi aminokiselina biljnog porekla
• Jedinstven proizvod zbog jako visokog sadržaja aminokiselina stimulativno deluje na rast i razvoj biljaka, naročito u uslovima stresa (hladnoća, visoka temperatura, grad, fitotoksija… )
• Primena: folijarno u koncentraciji od 0,08 do 0.3 % (voćarstvo 1 kg/ha, ratarstvo 0.2-0.3 kg/ha, povrtarstvo 0.08 – 0.1 %)
• Sadržaj aminokiselina: 800 g/kg

Preuzmite

Preuzmite