• Tečno biostimulativno NPK đubrivo sa izbalansiranim odnosom azota i kalijuma (1:1)
• Visok sadržaj huminskih i fulvo kiselina, ugljenih hidrata, betaina i lignosulfonata
• Sadrži mikroelemente
• Obezbeđuje biljci lako usvojive hranljive materije
• Pozitivno utiče na biljne vrste u uslovima stresa
• Primena: folijarno u koncentraciji od 0.3% do 1% i fertigaciono 0.1%

Preuzmite

Preuzmite