• Tečno biostimulativno đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora
• Visok sadržaj huminskih, fulvinskih i aminokiselina
• Oplemenjeno ekstraktom algi
• Sadrži mikroelemente
• Idealno za kombinovanje sa startnim đubrivima u fertigaciji
• Osnovna namena za folijarne tretmane na početku vegetacije, ali i posle berbe za bolju pripremu rodnosti biljaka u narednoj godini
• Primena: fertigaciono 0.1% i folijarno 0.3% – 1%

Preuzmite

Preuzmite