Za intenzivan rast

FITOFERT HUMISUPER PLUS je nova poboljšana verzija našeg najpoznatijeg tečnog folijarnog đubriva FITOFERT HUMISUPER 10:5:10. U odnosu na prethodni preparat kod nove varijante povećan je broj aktivnih organskih komponenata, tako da je pored huminskih i amino kiselina proizvod formulisan sa ugljenim hidratima, betainima i lignosulfonatima.
Povećan je i sadržaj mikrolelemenata dok je smanjen sadržaj NPK hraniva, što je rezultiralo boljom rastvorljivošću proizvoda na niskim temperaturama. Sprovedeni ogledi potvrdili su izuzetnu efikasnost preparata, kontrolu stresa i uvećanje prinosa, tako da ovaj proizvod predstavlja najbolje univerzalno folijarno đubrivo.

Pakovanja: 250 ml, 1 lit, 5 lit i 10 lit.
Primena: Primenjuje se folijarno u kombinaciji sa različitim sredstvima za ishranu biljaka. Doze primene po tretmanu se kreću od 3- 5 litara/ha.

Preuzmite

Preuzmite

Preuzmite