• Tečno đubrivo u funkciji stimulatora otpornosti biljaka
• Visok sadržaj i dobro izbalansiran odnos fosfora i kalijuma
• Fosfor iz kalijum – fosfita značajno pojačava imunizaciju svih biljnih vrsta
• Spada u grupu SAR proizvoda koji stvaraju sistemsku otpornost biljaka prema patogenima
• Primenjuje se folijarno u koncentraciji od 0.2% do 0.5%
• Primena: folijarno od 0,3 do 1%

Preuzmite

Preuzmite