• Tečno folijarno đubrivo sa naglašenim sadržajem azota
• Namenjeno za primenu u periodu intenzivnog porasta biljaka
• Stimuliše formiranje lisne mase i vegetativni porast
• Sadrži mikroelemente

Preuzmite

Preuzmite