Za intenzivan rast

Tečno folijarno đubrivo sa naglašenim sadržajem azota. Namenjeno za primenu u periodu intenzivnog porasta biljaka. Stimuliše formiranje lisne mase i vegetativni porast. Sadrži mikroelemente.

Pakovanja: 250 ml, 1 lit, 5 lit i 10 lit.
Primena: Folijarno konc. 0.3% – 1%.

Preuzmite

Preuzmite