• Tečno kalijumovo đubrivo visoke efikasnosti
• Organski oblik kalijuma, višestruko brže usvojiv u odnosu na ostale vrste kalijuma
• Namenjen za tretmane voća i povrća u kasnijim fazama razvoja
• Najčešće se primenjuje pred berbu i u samoj berbi
• Utiče na brže sazrevanje i bolju pigmentaciju plodova
• Primena: folijarno u koncentraciji od 0.3% do 0.5%

Sadržaj organski vezanog K: 270 g/l

Preuzmite

Preuzmite