FITOFERT KRISTAL 4:10:40

KRISTAL TOMATO 12.5-6-31+4MgO+ME

KRISTAL MELON 14-7-28+3.5MgO+ME

KRISTAL PEPPER 11-7-33+4MgO+ME

KRISTAL BERRY 14-8-30+2MgO+ME