Đubrivo za brzo sazrevanje

FITOFERT KRISTAL 4:10:40+3MgO+ME svojim sastavom je namenjen za brzo sazrevanje, kvalitetnu pigmentaciju i sadržaj suve materije u plodovima. Naime, prisutni fosfor ubrzava zrenje, dok visok sadržaj kalijuma garantuje kvalitetnu pigmentaciju i visok sadržaj šećera u plodu. Broj tretiranja 1 – 3 puta, najkasnije do 15 dana pred berbu. Kompatibilan je sa većinom preparata za zaštitu bilja, osim alkalnih, bakarnih preparata.

Pakovanja: 2 kg i 10 kg
Primena: folijarno konc. 0,3% -0,8%, fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Preuzmite

Preuzmite

Preuzmite