PROGRAM PREHRANE SADJA

Zaradi načrtovanih visokih donosov sadjarstvo zahteva ustrezno in stalno prehrano z ustreznimi gnojili. Klasična gnojila imajo vodilno vlogo pri osnovni prehrani, dopolnilna hranila pa so neizogibna za dobro rast in razvoj plodov. S pomočjo dopolnilne prehrane v različni obliki je mogoče v celoti zadovoljiti potrebe rastlin v vsaki fenofazi in odpraviti pomanjkanje makro in mikroelementov.

Široka izbira FitoFert izdelkov omogoča polno prehrano rastlin z ustreznimi gnojili. Gnojila FitoFert so edinstvena, ker ne ponujajo samo enega univerzalnega izdelka, temveč široko izbiro izdelkov, ki ob pravilni uporabi ustvarijo pomembne pozitivne učinke.

Pozitivni učinki so najpogosteje krepitev in povečanje vitalnosti rastlin, razvoj odpornosti na različne stresne pogoje (temperatura, pesticidi), povečanje pridelka, kakovosti in tržnosti plodov.
Prednosti izdelkov FitoFert so tudi izboljšanje vzdržljivosti med transportom in dolga življenjska doba plodov ter odpravljanje bolezni, ki jih povzročajo fiziološke pomanjkljivosti.

Prehrana sadja se mora izvajati v skladu s trenutno razvojno stopnjo rastlin in njihovimi potrebami po posebnih hranilih. Foliarna hranila je potrebno vedno uporabljati skupaj s fitofarmacevtskimi sredstvi, kjer je treba upoštevati ustrezne fenofaze.