BOROVNICA,
ARONIJA
IN RIBEZ

Za osnovno gnojenje se dodaja kompleksno gnojilo CHAMPION DIABLO 12-6-24+3Ca+2Mg+ME v količini 250 kg/ha ter pelete FERTIPLUS 4-3-3 v količini 350 kg/ha.
Predlagani program gnojenja je podan za tedensko dodajanje. Če se v enem tednu izvede več namakalnih ciklov, je potrebno skupni priporočeni odmerek gnojila enakomerno razdeliti na vse namakalne cikle.
Pred vsako uporabo izdelka FITOFERT pH GREEN morate preveriti pH vrednost tal in na osnovi vrednosti prilagoditi količino dodajanja.